roghan-payeh_1610040619.jpg

BASE OIL (SN150)

روغن پایه

BASE OIL (SN150)

روغن های پایه اصلی ترین بخش روانکارها محسوب می شوند كه پس از اضافه کردن مواد افزودنی به آن، روانکار نهایی به دست می آید . روغن های پايه از نظر حجمی مهمترین جزء تشکیل دهنده روانکارها هستند. روغن پايه پانا در گريد هاي مختلف از جمله SN150,SN350,SN500 با بکارگیری نوین ترین تكنولوژي روز دنیا در پالايشگاه شركت روغن موتور پرديس توليد مي گردد. اين روغن ها در صنعت كاربردهای گوناگون و مختلفی دارند كه در فرمولاسیون انواع روغن هاي موتور بنزینی و دیزلی، انواع روغن دنده و روانکارهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. روغن پايه توليدي شركت روغن موتور پرديس در بسته بندی های گوناگون  به صورت فله، بشکه، فلکسی و IBC  تولید و عرضه میگردد.

roghan-payeh_1610040619.jpg

BASE OIL (SN500)

روغن پایه

BASE OIL (SN500)

روغن های پایه اصلی ترین بخش روانکارها محسوب می شوند كه پس از اضافه کردن مواد افزودنی به آن، روانکار نهایی به دست می آید . روغن های پايه از نظر حجمی مهمترین جزء تشکیل دهنده روانکارها هستند. روغن پايه پانا در گريد هاي مختلف از جمله SN150,SN350 با بکارگیری نوین ترین تكنولوژي روز دنیا در پالايشگاه شركت روغن موتور پرديس توليد مي گردد.

roghan-payeh_1610040619.jpg

BASE OIL (SN350)

روغن پایه

BASE OIL (SN350)

روغن های پایه اصلی ترین بخش روانکارها محسوب می شوند كه پس از اضافه کردن مواد افزودنی به آن، روانکار نهایی به دست می آید . روغن های پايه از نظر حجمی مهمترین جزء تشکیل دهنده روانکارها هستند. روغن پايه پانا در گريد هاي مختلف از جمله SN150,SN350,SN500 با بکارگیری نوین ترین تكنولوژي روز دنیا در پالايشگاه شركت روغن موتور پرديس توليد مي گردد.