نام کاربری: رمز عبور: | ثبت نام


درباره ما

معرفي كامل و تاريخچه‌اي از نحوه شكل‌گيري شركت
شرکت روغن موتور پردیس در اواخر سال 1381 تأسیس گردید و در سال 1383 موفق به اخذ پروانه بهره برداری گردید . از سال 1384 براي اولين بار محصولات اين شركت به خارج از كشور صادر گرديد و اين شركت تمركز خود را بر توسعه بازارهاي صادراتي و افزايش صادرات محصولات خود گذاشت . سير صعودي صادرات از سال 1384 از رشد بيش از 25% سالانه برخوردار بوده و امروز افتخار داريم كه بيش از 90 % محصولات خود را به كشورهاي خاور دور و افريقا و آسياي ميانه و ... صادر مي‌نمائيم . در اين راستا از سال 1386 تا كنون 5 سال پياپي به عنوان صادر كننده نمونه استان شناخته شده و همچنين موفق به دريافت جايزه و تنديس زرين كيفيت برتر سال 2011 از كشور فرانسه شديم .
ليست محصولات شركت :
1- روغن پايه
2- انواع روغن موتور
3- انواع روغن دنده
4- انواع روغن هيدروليك
5- روغنهاي صنعتي
6- ضد يخ
7- انواع ظروف 1 الي 20 ليتري پلي اتيلن
نمونه‌هايي از موفقيت‌ها :
1- رشد صادرات نسبت به سال قبل 11 %
2- 95 % توليدات به كشورهاي آفريقايي – افغانستان – پاكستان – هند و آسياي ميانه صادر مي‌شود .
3- محصولات شركت داراي نظام كنترل كيفيت از طريق آزمايشگاه تخصصي خود مي‌باشد .
4- روغن كاركرده كه تهديدي براي محيط زيست به شمار مي‌رود را بازيافت و با صدور آن ارز به كشور وارد مي‌كنيم .
5- براي حدود 60 نفر نيروي انساني اشتغال ايجاد نموده .
6- پيوسته در تلاش در جهت ارتقاءكيفيت محصولات و دستيابي به بازارهاي جديد و افزايش توليد
7- عرضه محصولات با قيمت قابل رقابت با محصولات مشابه و جلب رضايت مشتريان
8- از درج آگهي هاي تجاري در سايتهاي اينترنتي و همچنين تأسيس نمايندگي در آفريقا و كسب بازارهاي جديد
9- با برگزاري كلاس‌هاي آموزشي ايمني ، فني و تأسيساتي در امر توسعه منابع انساني موفق بوده‌ايم .
10- از طريق استفاده از خدمات مشاوره‌اي شركتهاي تخصصي مشاوره در امر توسعه و توانمند سازي منابع انساني و بهره‌وري به توفيقات چشمگيري نايل شده‌ايم .
11- با مطالعه و تحقيق مستمر موفق به اجراي بهينه‌سازي سيستم توليد و توسعه سرمايه‌گذاري به ميزان 20 ميليارد ريال گرديده‌ايم .
12- پنج سال متوالي به عنوان صادركننده نمونه استان كرمان انتخاب شده‌ايم .
13- در سال 1390 موفق به كسب جايزه و تنديس كيفيت برتر از كشور فرانسه شده‌ايم .
14- موفقيت در كسب علامت استاندارد تشويقي به شرح ذيل :
14-1- استاندارد ملي شماره 3299 جهت روغن پايه با علامت پانا 15/8/88
14-2- استاندارد ملي شماره 3299 جهت روغن پايه با علامت پانا 15/8/89
14-3- استاندارد ملي شماره 2975 جهت روغن دنده ساده با علامت پانا 8/3/90
15- موفقيت در كسب علامت استاندارد اجباري به شرح ذيل ‌:
15-1- استانــــدارد ملــي شمــاره 585-11379 جهــــت روغن موتـور با سطــح كيفيـــت API-SC/CC40-50/20W50 با علامت پانا 8/11/84
15-2- استاندارد ملي شماره 1342-11379 جهت روغن موتور با سطح كيفيت API-CD با علامت پانا 7/10/89
15-3- استاندارد ملي شماره 585-11379 جهت روغن موتور با سطح كيفيت API-SC/CC50 با علامت پانا 8/11/89
15-4- استاندارد ملي شماره 3785-11379 جهت روغن موتور با سطح كيفيت API-SJ/CC با علامت پانا 6/11/89
15-5- استاندارد ملي شماره 9185-11379 جهت روغن موتور با سطح كيفيت API-SJ/CF4 با علامت پانا 6/11/89
15-6- استاندارد ملي شماره 6639-11379 جهت روغن موتور بنزيني دو زمانه با علامت پانا 16/11/89
15-7- استاندارد ملي شماره 338-11379 جهت ضديخ خودروهاي سبك غليظ با علامت پانا 16/4/90
15-8- استاندارد ملي شماره 4783-11379 جهت روغن موتور موتور با سطح كيفيت SF/CC20W50 با علامت پانا 23/5/90
15-9- استاندارد ملي شماره 3299-11379 جهت روغن پايه تصفيه دوم با علامت پانا 3/5/90
15-10- استاندارد ملي شماره 1342-11379 جهت روغن موتور پانا 8000 با علامت پانا 7/10/90
15-11- استاندارد ملي شماره 3045-11379 جهت روغن موتور هيدروليك با علامت پانا 11/10/90
15-12- استاندارد ملي شماره 9185-11379 جهت روغن موتور API-SJ/CF4 با علامت پانا 6/11/90
محصول توليدي : (به پيوست پروانه بهره‌برداري)
  1. روغن پايه
  2. انواع روغن دنده
  3. انواع روغن هيدروليك
  4. روغن صنعتي
  5. ضد يخ
  6. بطريهـاي 1 تا 20 ليتري پلي اتيلن